Økonomi + Psykologi + Fintech = ?

WORKSHOP - 24 OKTOBER
Tid: 09 - 11:30
Sted: BTO, Thormølensgt. 51


Finance Innovation inviterer medlemmer til workshop om adferdsøkonomi, et spennende fagfelt som befinner seg i skjæringsfeltet mellom økonomi og psykologi

Nudging, adferdsendring - og mye mer! 
Vi skal se nærmere på kundemønstre, kundeopplevelser og viktigheten av å forstå kundeadferd.
Vi tar opp temaer som: hva driver adferdsendring? Kan folk «nudges» til å bli bedre sparere? Vil det å skreddersy produkter kunne oppleves som urettferdig?  

Ta del i et økonomisk eksperiment 
Du vil få en introduksjon til dette spennende fagområdet, lære om eksperimentell metode, ta del i et økonomisk eksperiment og bli involvert i diskusjoner om relevansen av adferdsøkonomi for din bedrift.

Denne workshopen er rett og slett en gyllen mulighet til å lære mer om samspillet mellom økonomiske incentiver og andre motivasjonsfaktorer som du og din bedrift kan ta læring av.

Workshopen ledes av tre forskere fra NHH med bred erfaring på området: Kjetil Bjorvatn, Mathias Ekström og Hallgeir Sjåstad.

Begrenset med plasser – så husk å melde deg på!

*Kun for medlemmer
Se her  om din bedrift er medlem av Finance Innovation.