23. MAY

SkatteFUNN-seminar

Tid: 09.00 - 11.30
Sted: Media City Bergen
Arrangeres av: NCE Finance Innovation and Forskningsrådet

(Kun for medlemmer i NCE Finance Innovation)

NCE Finance Innovation og Forskningsrådet inviterer til SkatteFUNN-seminar i Media City Bergen. Arrangementet er gratis og åpent for alle medlemmer i klyngen.

SkatteFUNN er støtteordningen som er aktuell for alle bedrifter i NCE Finance Innovation. Ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når du

  • skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess

  • du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette

  • bedriften din har nytte av resultatet

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. Ordningen retter seg også mot bedrifter som allerede har hatt slike kostnader, noe som gjør at man også kan søke etter man har hatt kostnadene.

Rigmor Fardal, spesialrådgiver i Forskningsrådet kommer for å dele råd og tips i forhold til prosjektregnskap og krav til dokumentasjon i SkatteFUNN. Mange problemer kan unngås dersom man organiserer prosjektet på en god måte fra begynnelsen av.

Om seminaret:
Under seminaret får du anledning til å jobbe konkret med ditt prosjekt, bli kjent med hvordan du i praksis fyller ut søknadsskjema og kommer i gang med å formulere målsettinger, FoU-utfordringer og aktiviteter i prosjektet ditt.

Dette er en gyllen mulighet til å få direkte innspill til søknadskrivingen og prosessen fra Forskningsrådet.

Les mer om SkatteFUNN


Arrangeres av: