Media archive

 
 

"Innovasjon vil hjelpe flyktninger til en bedre start i nytt land."

Fra innovasjonskonkurranse organisert av Finance Innovation, Oslo Fintech Hub og The Factory


Ipad-SPV-digitalplattform.jpg
 

"Det at et etablert finansselskap i Bergen ser nytten av samarbeid og forretningsdrift sammen med en av de ferske startup-bedriftene i Finance Innovation-nettverket, det går rett inn i hovedtanken om hva Finance Innovation skal være."

– Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation


Venstre-Hegnar-Monobank.jpg
 

"Appen gjør det lettere for brukerne å ha oversikt over sine kjøp og sin privatøkonomi."

– Bent Gjendem, daglig leder i Monobank


Hoyre-CW.jpg
 

Norske banker ligger teknologisk i fremste rekke og gjør Norge til et ypperlig land for å utvikle ny bank- og betalingsteknologi. Men Norge er helt i bakevja på risikovillig kapital.

 


Ipad-DagensPerspektiv.jpg
 

"Bankene er bekymret for at de mister kontakten med brukerne når de mister kundegrensesnittet".

– Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation


Venstre-SPV-fremtiden.jpg
 

"Jeg har aldri vært borti et initiativ hvor man har klart å samle så mange, slagkraftige aktører om et felles mål på så kort tid."

– Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation


Hoyre-Fintech-Digi.jpg
 

"Vi ønsker å eksperimentere og få til noe vi kan bruke i utvikling av tjenestetilbudet. Dette vil være et godt virkemiddel for å få inn løsninger vi til nå ikke har tenkt på. Vi retter oss mot entreprenører som kan åpne øynene våre."

– Jannicke Schumann-Olsen, direktør for Trygs nordiske innovasjonsprogram


Ipad-Sysla-Direktiv_bank.jpg
 

"Jeg tror man skal være varsom med å tro at PSD2 vil snu bankenes virksomhet opp-ned over natten. Det kommer til å bli mange drakamper om sikkerhetsstandarder, og om bankene skal få betalt for å gi opp dataene sine, eller ikke."

– Henrik Lie-Nielsen, entreprenør, investor og styremedlem i Finance Innovation


Venstre-Sysla-Fintechideer.jpg
 

"Vi håper at akseleratorprogrammet som Finance Innovation skal sette i gang, kan hente med seg noen av deltakerne i Tryg Xplore"

– Jannicke Schumann-Olsen, direktør for Trygs nordiske innovasjonsprogram.


Hoyre-Bygdanytt-Fredsfyrste.jpg
 

"Kampen om pengane våre er berre så vidt byrja. I år blir det innført eit nytt EU-direktiv «Reviced Service Payment Direkticive» (PSD2) som opnar for at bankkundar kan nytta andre aktørar enn dei tradisjonelle bankane for å utføra finansielle operasjonar."

– Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation


Ipad-Sysla-Vipps.jpg


 

"Vi har brukt 2017 på å trekke ut teknologien vår, slik at den står på egne ben uten DNB. Det innebærer at vi kan presentere den andre steder, og vi kommer til å gå internasjonalt i løpet av 2018."

– Rune Garborg, direktør i Vipps


Hoyre-Shifter-Stacc.jpg
 

"Vi vil lage frontend-komponenter som banker kan bruke i sitt design ut mot kunde. Etterhvert vil vi få et komponentbibliotek som betyr at vi kan jobbe raskere og levere enda mer gjennomtestede og robuste løsninger." 

– Marius Hauken, designer, gründer og eier i Stacc X


Venstre-Sysla-TicketCo.jpg
 

"Alle teknologier som vi benytter oss av i tjenesten vår er utenlandske aktører. Det gir oss en mye bedre mulighet å fungere globalt, og ikke minst tar det oss kortere tid å fungere i nye markeder."

- Kåre Bottolfsen daglig leder, Ticketco


iPad-Digi-Atle (1).jpg
 

"Uten at jeg skal forskuttere noe, tror jeg aktuelle områder vi kan starte med er elektronisk lommebok, kunstig intelligens og blockchain."

- Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation


Hoyre_BT-finance.jpg
 

"Skal man levere gode tjenester til ulike sluttbrukere, er det en forutsetning å forstå dem man leverer tjenester til."

– Henrik Lie-Nielsen, Entreprenør, investor og styremedlem i Finance Innovation


Venstre_Sysla-lede.jpg
 

"Jeg har aldri vært borti et initiativ hvor man har klart å samle så mange, slagkraftige aktører om et felles mål på så kort tid før."

- Atle Sivertsen, påtroppende daglig leder, Finance Innovation


Ipad_10_NHH.jpg
 

"Vi kommer til å samarbeide med de andre medlemmene i klyngen rundt dette studiet."

– Birthe Kåfjord Lange, direktør for videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole.


Norway-is-ramping-up-its-fintech-ecosystem.jpg
 

"Norway's job number one for the coming years is to diversify the industries that we lean on. One of the industries that holds a huge untapped potential, is fintech."

- Stig Frode Opsvik, Cluster Manager (acting), Finance Innovation


Klyngen-skaper-ny-dynamikk.jpg
 

"Klyngen blir et sted der vi får kontakt med nye aktører og folk med annen kompetanse enn den vi har selv. Det vil være bra for banken."

- Lisbet Nærø, administrerende direktør, Fana Sparebank


Venstre_DN-2.jpg
 

"Gjennom tredje kvartal har ekspansjonen til Finland bekreftet at vi har en solid vekstplattform på plass"

- Bent Gjendem, CEO Monobank


Ipad_10_sysla-1.jpg
 

"Det er meget gledelig at virkemiddelapparatet anerkjenner det mulighetsrommet som ligger i og rundt aktørene i finans og IT"

- Henrik Lie-Nielsen, seriegründer og investor


Hoyre_DN.jpg
 

"Samarbeidet gjennom klyngene viser at det er mulig for norske bedrifter å være i front internasjonalt"

- Monica Mæland, Næringsminister


Venstre_InnovasjonNorge.jpg
 

"Disse klyngene er med på å ruste dagens næringsliv til fremtidens jobber."

- Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister


 

"Jeg kan ikke huske å ha deltatt i noe prosjekt hvor det har vært så raskt engasjement på toppledernivå i så mange bedrifter"

- Jan Erik Kjerpeseth, styreleder Finance Innovation


sysla.jpg
 

"Oppstartsbedrifter som Quantfolio, VirtualSpend og Stacc flytter på etablerte bransjer som bank og handel"

- Kronikk av Sigve Brekke


Artikkel fra DN.no
 

"Vi må bli flinkere til å eksportere finansiell teknologi"

- Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef Sparebanken Vest


btno.jpg
 

"Tjenestene en bank leverer kommer til å endre seg radikalt, og konkurransen blir mer internasjonal"

- Henrik Lie-Nielsen, gründer og investor


e24.jpg
 

"Hovedfunnet er at Norge har et enormt potensial når det kommer vekst og utvikling av finansielle løsninger og teknologi"

-  Torbjørn Bull Jensen, seniorøkonom, Menon


linkedin.jpg
 

"Bare et kunnskapsbasert og fremtidsrettet næringsliv kan på sikt gi tilstrekkelig økonomisk vekst og sikre velferdsstaten"

-  Jan Erik Kjerpeseth, styreleder, Finance Innovation


nhh.jpg
 

"Fokuset er globalt og internasjonalt, og for oss handler dette om å sikre relevans."

-  Øystein Thøgersen, rektor, NH


computerworld.jpg
 

"Markedet trenger nye og bedre løsninger. Langsiktig tenker vi at det kan være fullt mulig å tilby gode digitale private banking-løsninger til nær sagt alle."

-  Henrik Lie-Nielsen, styreleder, Stacc


DNgrunder.jpg
 

"Roboten baserer seg på fakta og strategier som beviselig gir effekt. De er ikke forutinntatte som oss mennesker og kan vurdere veldig mye mer informasjon."

-  Kristoffer Hernæs, CDO, Skandiabanken


dnno-2.jpg
 

"Bare selskaper med genuint nye ideer får presentere på scenen. Det er klart vi er stolte."

-  Jan Åge Skaathun, Salgsdirektør, Quantfolio


hegnar.jpg
 

"Vi regner med å oppnå et betydelig volum i Finland allerede i år"

-  Bent Gjendem, CEO, Monobank


BTno_Monobank.jpg
 

”Banker i Europa og Norden sliter med gammel spagetti. De har tunge systemer. Våre løsninger er laget i Bergen og bygges i skyen. Det er både billig og effektivt å drifte.”

- Bent Gjendem, CEO, Monobank


shifter_skandiabanken.jpg
 

”Fremfor å sitte på bakrommet og tenke på open banking, så gjør vi open banking.”

- Christoffer Hernæs, CDO, Skandiabanken

“Finance Innovation skal styrke samarbeidet mellom aktørene innen finans og teknologi for å ta en ledende posisjon innenfor et område der Norge allerede ligger langt fremme.”

nhh.no