11.
DEc

Tidspunkt: 08.30 - 10.30
Sted
: Media City Bergen

Arrangeres av Deloitte, Bergen Næringsråd, Corporater

Strategisk styring i en digital hverdag


Ut med magefølelse, tunge Excel-ark og historiske data, og inn med digitale verktøy som gir innsikt i sanntid!

Styring av virksomheter foregår som oftest på tradisjonelt vis, til tross for en økende grad av digitale muligheter. Beslutningsunderlaget er ofte utilgjengelig, lite transparent, og det finnes flerfoldige versjoner av sannheten. Det digitale skiftet endrer premissene for hvordan beslutninger kan tas som realiserer bedriftens fulle potensiale.
 
Hvordan kan din virksomhet omforme data til innsikt på best mulig måte? Hvor bør man starte for å få til nødvendig endring, og hvilke viktige læringspunkter er gjort tidligere? Vi presenterer reelle caser på hvordan digitale verktøy kan være med å ta potensialet i forretningen fullt ut. Corporater gir oss et innblikk i gjeldende trender innen strategisk styring i den digitale hverdagen, mens Aker BP og Sparebank 1 SR-Bank vil presentere hvordan de arbeider med økende grad av digitalisering i sin virksomhetsstyring.              
 
Meld deg på og lær hvordan du kan bli en bedre leder med digitale verktøy!


Møtet arrangeres i samarbeid med: